تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

خصوصیت Class

گزینشگر یا سلکتور در CSS و انواع Selector ها

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با سلکتورها و انواع آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More