تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

حلقه بی پایان

حلقه بی نهایت Infinite Loop

حلقه بی نهایت یا Infinite Loop چیست؟ حلقه بی نهایت (Infinite Loop) یا حلقه بی پایان (Endless Loop) به گونه‌ای

Read More