تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

حذف نرم افزار

وارونصب Uninstallation

وارونصب یا Uninstallation چیست؟ وارونصب (Uninstallation) به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک نرم افزار یا بخش‌هایی از آن

Read More