تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

جدول

گسترش سلول های جدول با کمک colspan و rowspan در HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه گسترش سلول های جدول ها و خصوصیت های colspan و rowspan آشنا می‌شوید.

Read More

جدول در HTML – المان های <table>, <tr>, <td> و <th>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه ایجاد جدول آشنا می‌شوید.

Read More

پایگاه داده رابطه ای Relational Database

پایگاه داده رابطه ای یا Relational Database چیست؟ پایگاه داده رابطه ای (Relational Database) نوعی پایگاه داده براساس مدل رابطه

Read More

پایگاه داده Database

پایگاه داده یا Database چیست؟ پایگاه داده (Database یا به اختصار DB)، به مجموعه‌ای سازمان‌یافته از داده‌ها گفته می‌شود که

Read More