تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

جان بازی

سلامتی Health (بازی های ویدئویی)

سلامتی یا Health در بازی های ویدئویی چیست؟ سلامتی (یا Health) عنوان معیاری در حوزه بازی های ویدئویی است که

Read More

جان Life (بازی های ویدئویی)

جان یا Life در بازی های ویدئویی چیست؟ جان یا لایف (Life) در بازی های ویدئویی به فرصت های زندگی

Read More