تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تگ button

دکمه یا باتن Button

دکمه یا باتن Button چیست؟ دکمه یا باتن (Button) در حوزه رابط کاربری گرافیکی به هر نوع ویجتی گفته می‌شود

Read More