تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تفاوت Freeware و Free Software

رایگان افزار Freeware

رایگان افزار یا Freeware چیست؟ رایگان افزار (Freeware) نوعی نرم افزار است که استفاده از آن رایگان می‌باشد اما در

Read More