تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تفاوت وبلاگ و ولاگ

ولاگ Vlog

ولاگ یا Vlog چیست؟ ولاگ (Vlog) که در واقع خلاصه شده عبارت ویدئو بلاگ (Video Blog) است نوعی از وبلاگ

Read More