تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تروا

تروجان Trojan

تروجان یا Trojan چیست؟ تروجان (Trojan) یا اسب تروجان (Trojan Horse) نوعی برنامه‌ی رایانه‌ای مخرب یا بدافزار است که هدف

Read More