تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ترفند واتساپ

فرمت پیام ها به صورت ضخیم، مورب، خط دار و تک فاصله در واتساپ

جالب است بدانید واتساپ به شما اجازه می‌دهد فرمت پیام خود را به شکل ضخیم یا پررنگ (Bold)، مورب (Italic)، خط دار (Strikethrough) یا تک فاصله (Monospace) تغییر دهید.

Read More