تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

بولین

نوع داده بولی Boolean Data Type

نوع داده بولی یا Boolean Data Type چیست؟ بولی (بولین یا Boolean) در علوم رایانه نوع داده‌ای است که تنها می‌تواند

Read More