تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

برنامه نویسی

عملگر سه تایی شرطی در جاوااسکریپت

در این قسمت از مجموعه آموزشی جاوااسکریپت با عملگر شرطی یا عملگر سه‌تایی بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

جابجایی مقدار دو متغیر عددی بدون متغیر کمکی

در این مطلب با نحوه جابجایی یا تعویض مقدار دو متغیر عددی بدون متغیر کمکی آشنا می‌شوید.

Read More

مقداردهی چند متغیر در یک خط در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه مقداردهی چند متغیر در یک خط آشنا می‌شوید.

Read More

عملگرهای رشته در جاوااسکریپت

در این قسمت از مجموعه آموزشی جاوااسکریپت با عملگرهای رشته ای آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با رشته ها در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با رشته ها آشنا می‌شوید.

Read More

عملگرهای حسابی در جاوااسکریپت

در این قسمت از مجموعه آموزشی جاوااسکریپت با عملگرهای حسابی آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با اعداد در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با اعداد و انواع آن‌ها در پایتون آشنا می‌شوید.

Read More

عملگرهای مقایسه ای در جاوااسکریپت

در این قسمت از مجموعه آموزشی جاوااسکریپت با عملگرهای مقایسه ای آشنا می‌شوید.

Read More

ایجاد متغیر در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه ایجاد متغیر در پایتون و جزئیات آن آشنا می‌شوید.

Read More

عملگرهای انتساب در جاوااسکریپت

در این قسمت از مجموعه آموزشی جاوااسکریپت با عملگرهای انتساب آشنا می‌شوید.

Read More