تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

بافر کلیپ بورد

کلیپ بورد Clipboard

کلیپ بورد یا Clipboard چیست؟ کلیپ بورد (Clipboard) قابلیتی نرم افزاری است که به منظور نگه‌داری موقت داده‌ها و انتقال

Read More