تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اگزیت ریت

نرخ خروج Exit rate

نرخ خروج یا Exit rate چیست؟ نرخ خروج یا اگزیت ریت (Exit rate) اصطلاحی در حوزه تحلیل ترافیک وب می‌باشد

Read More