رها افزار Abandonware

رها افزار یا Abandonware چیست؟ رها افزار (Abandonware) به نرم افزار یا محصولی گفته می‌شود که توسط سازنده آن به

بیشتر بخوانید