زیرنویس یا اندیس در HTML – المان <sub>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه ایجاد زیرنویس یا اندیس و المان <sub> آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

زیرنویس (Subscript) و بالانویس (Superscript) در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه نگارش زیرنویس و بالانویس در این واژه پرداز آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید