تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اندیس

زیرنویس (Subscript) و بالانویس (Superscript) در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه نگارش زیرنویس و بالانویس در این واژه پرداز آشنا می‌شوید.

Read More