زیرنویس یا اندیس در HTML – المان <sub>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه ایجاد زیرنویس یا اندیس و المان <sub> آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید