تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

المان iframe

جاسازی یک صفحه وب در صفحه جاری و المان <iframe> در HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با المان <iframe> و نحوه جاسازی یک صفحه وب در صفحه جاری آشنا می‌شوید.

Read More