تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

المان br

خط جدید یا شکست خط در HTML – المان <br>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با المان <br> و نحوه ایجاد شکست خط یا خط جدید در متن با کمک این المان آشنا می‌شوید.

Read More