تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اسکرچ

دانلود شکلک اسکرچ – سری چهاردهم – شکلک عددهای انگلیسی

در چهاردهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک اعداد انگلیسی را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری سیزدهم – شکلک میوه ها

در سیزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک میوه های مختلف را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری نهم – تصاویر زمینه با رنگ های شیب دار

در نهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ آمیزی شیب دار را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

پروژه شمارش تعداد خطا در بازی اشیاء پنهان اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان چهارمین بخش از پروژه‌های بازی اشیاء پنهان اسکرچ با نحوه شمارش تعداد خطاها در بازی آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با زبانه پس زمینه در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با زبانه پس زمینه بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری هشتم – تصاویر زمینه سبز

در هشتمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی سبز را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری دهم – شکلک تفنگ و شمشیر

در دهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید سه شکلک تفنگ، شمشیر و فشنگ را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری هفتم – تصاویر زمینه قرمز

در هفتمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی قرمز را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری ششم – تصاویر زمینه آبی

در ششمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با رنگ اصلی آبی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری نهم – شکلک سر حیوانات

در نهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می توانید شکلک سر حیوانات را به رایگان دانلود کنید.

Read More