تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اسنیپت

اسنیپت Snippet

اسنیپت یا Snippet چیست؟ اسنیپت (Snippet) در حوزه برنامه نویسی رایانه به قسمتی کوچک از متن یا کدهای برنامه نویسی

Read More