فاوآیکن Favicon

فاوآیکن یا Favicon چیست؟ فاوآیکن (Favicon یا نمادک سایت) فایلی حاوی یک یا چند آیکن کوچک می‌باشد که به یک

بیشتر بخوانید