تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

آیکن سایت

درج فاوآیکن یا آیکن سایت در HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه افزودن فاوآیکن به صفحه‌های وب آشنا می‌شوید.

Read More