تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

آپدیت

پچ یا وصله Patch

وصله یا Patch چیست؟ پچ (Patch) یا وصله به مجموعه‌ای از تغییرات گفته می‌شود که به منظور بروزرسانی، تعمیر یا

Read More