تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

آندیلیشن

آندیلیشن Undeletion

آندیلیشن یا Undeletion چیست؟ آندیلیشن (Undeletion) یا آندیلیت (Undelete) کردن قابلیتی است که امکان برگرداندن فایل های حذف شده در

Read More