تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

آموزش Python

نوشتن کد و اجرای برنامه سلام دنیا به زبان پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه نوشتن و اجرای برنامه سلام دنیا به زبان Python آشنا می‌شوید.

Read More

آموزش دانلود و نصب پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه دانلود و نصب پایتون آشنا می‌شوید.

Read More

معرفی پایتون (Python) و شروع مجموعه آموزشی

در اولین قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با زبان برنامه نویسی پایتون و پیش‌نیازهای دوره‌ای که پیش روی شماست آشنا می‌شوید.

Read More