مدل رنگی آر جی بی RGB Color Model

آر جی بی یا RGB چیست؟ آر جی بی (RGB) یک مدل رنگی افزودنی است که در آن نورهای قرمز،

بیشتر بخوانید