دانگل Dongle

دانگل یا Dongle چیست؟ دانگل (Dongle) یک قطعه کوچک سخت افزاری است که با اتصال به یک ابزار دیگر (نظیر

بیشتر بخوانید