شناسه منحصربفرد Unique identifier

شناسه منحصربفرد یا Unique identifier چیست؟ شناسه منحصربفرد یا مشخصه منحصربفرد (Unique identifier به اختصار UID) به شناسه ای گفته

بیشتر بخوانید

یوتیلیتی – نرم افزار سودمند Utility Software

یوتیلیتی یا نرم افزار سودمند Utility Software چیست؟ نرم افزار سودمند (Utility Software) یا به اختصار یوتیلیتی (Utility) گونه‌ای از

بیشتر بخوانید

آندو و ریدو Undo and Redo

آندو Undo و ریدو Redo چیست؟ آندو (Undo) یا بازگردانی عنوان یکی از قابلیت‌های پرکاربرد در بسیاری از نرم افزارهای

بیشتر بخوانید

آپتایم Uptime

آپتایم یا Uptime چیست؟ آپتایم (Uptime) به مدت زمانی اشاره می‌کند که طی آن یک ماشین (به ویژه یک سیستم

بیشتر بخوانید

تجربه کاربری User Experience – UX

تجربه کاربری یا User Experience چیست؟ تجربه کاربری (User Experience به اختصار UX یا UE) در حوزه رایانه، به تجربه

بیشتر بخوانید

یو اس اس دی Unstructured Supplementary Service Data – USSD

یو اس اس دی یا USSD چیست؟ یو اس اس دی (USSD) کوتاه‌شده‌ی عبارت Unstructured Supplementary Service Data (به معنای

بیشتر بخوانید

وارونصب Uninstallation

وارونصب یا Uninstallation چیست؟ وارونصب (Uninstallation) به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک نرم افزار یا بخش‌هایی از آن

بیشتر بخوانید

یو اس بی Universal Serial Bus – USB

یو اس بی یا USB چیست؟ یو اس بی (USB) یا Universal Serial Bus عنوان استانداری است که در دهه

بیشتر بخوانید