تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

U

آندیلیشن Undeletion

آندیلیشن یا Undeletion چیست؟ آندیلیشن (Undeletion) یا آندیلیت (Undelete) کردن قابلیتی است که امکان برگرداندن فایل های حذف شده در

Read More

شناسه منحصربفرد Unique identifier

شناسه منحصربفرد یا Unique identifier چیست؟ شناسه منحصربفرد یا مشخصه منحصربفرد (Unique identifier به اختصار UID) به شناسه ای گفته

Read More

یوتیلیتی – نرم افزار سودمند Utility Software

یوتیلیتی یا نرم افزار سودمند Utility Software چیست؟ نرم افزار سودمند (Utility Software) یا به اختصار یوتیلیتی (Utility) گونه‌ای از

Read More

آندو و ریدو Undo and Redo

آندو Undo و ریدو Redo چیست؟ آندو (Undo) یا بازگردانی عنوان یکی از قابلیت‌های پرکاربرد در بسیاری از نرم افزارهای

Read More

تجربه کاربری User Experience – UX

تجربه کاربری یا User Experience چیست؟ تجربه کاربری (User Experience به اختصار UX یا UE) در حوزه رایانه، به تجربه

Read More

یو اس اس دی Unstructured Supplementary Service Data – USSD

یو اس اس دی یا USSD چیست؟ یو اس اس دی (USSD) کوتاه‌شده عبارت Unstructured Supplementary Service Data (به معنای

Read More

وارونصب Uninstallation

وارونصب یا Uninstallation چیست؟ وارونصب (Uninstallation) به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک نرم افزار یا بخش‌هایی از آن

Read More