تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دریافت ورودی از کاربر در فرم های وب – المان <input>

در HTML از المان <input> برای ایجاد کنترل های مختلف به منظور دریافت ورودی از کاربر در فرم های وب استفاده می‌شود. این المان یکی از پرکاربردترین المان ها در فرم های HTML محسوب می‌شود و برای ایجاد ویجت های گرافیکی مختلف نظیر تکست باکس، دکمه، چک باکس، رادیو باتن و … به کار می‌رود.

المان <input> با پشتیبانی از انواع متنوع کنترل‌ها و خصوصیت‌های مختلف یکی از پیچیده‌ترین المان های HTML به شمار می‌رود.

نحوه استفاده از المان <input> برای دریافت ورودی از کاربر در فرم های وب

در کد HTML زیر نمونه‌هایی از المان <input> برای ایجاد سه کنترل در یک فرم وب را مشاهده می‌کنید:

<form action="/action.php" method="post">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

المان <input> اول یک تکست باکس برای دریافت نام و المان <input> دوم تکست باکس دیگری برای دریافت نام خانوادگی در فرم ایجاد می‌کند. سومین المان <input> هم باعث ایجاد یک دکمه ارسال برای ارسال داده های فرم می‌شود.

در مثال فوق، مقدار text برای خصوصیت type در المان <input> اول و دوم به منظور ایجاد تکست باکس و مقدار submit در المان <input> سوم برای ایجاد دکمه ارسال فرم به کار رفته است. همانطور که مشاهده می‌کنید این المان ها داخل یک فرم (المان <form>) قرار می‌گیرند. معمولا این کد مشابه با تصویر زیر توسط مرورگر وب رندر می‌شود:

انواع فیلدها و کنترل های ورودی در المان <input>

خصوصیت type در المان <input> نوع کنترل یا فیلد ورودی را مشخص می‌کند. شما می‌توانید از مقادیر موجود در جدول زیر برای این خصوصیت استفاده کنید:

مقدار توضیح و نوع المان
button دکمه
checkbox چک باکس (یا جعبه بررسی)
color جعبه انتخاب رنگ
date انتخاب کننده تاریخ
datetime-local انتخاب کننده زمان و تاریخ
email جعبه نشانی ایمیل
file انتخاب کننده فایل
hidden کنترل پنهان (با وجود عدم نمایش، مقدار آن برای سرور ارسال می‌شود)
image دکمه ارسال گرافیکی (که یک تصویر را نمایش می‌دهد)
month انتخاب کننده ماه و سال
number جعبه ورود عدد
password جعبه ورود کلمه عبور (مشابه با یک تکست باکس تک خطی که مقدار آن معمولا با ستاره یا دایره های توپر و … به شکل نامشخص درمی‌آید)
radio رادیو باتن (یا دکمه رادیویی)
range کنترلی برای انتخاب عددی در یک بازه مشخص (که مقدار آن با کمک یک گیره روی نواری باریک مشخص می‌شود)
reset دکمه بازگردانی محتویات فرم به مقادیر پیشفرض
search جعبه متن تک خطی برای ورود عبارت جستجو
submit دکمه ارسال فرم
tel جعبه ورود شماره تلفن
text تکست باکس (یا جعبه متن) تک خطی. مقدار text، مقدار پیشفرض برای خصوصیت type است.
time انتخاب کننده زمان
url جعبه ورود نشانی وب (یا URL)
week جعبه انتخاب شماره هفته و سال

با جزئیات این مقادیر و انواع کنترل‌های قابل ایجاد با کمک المان <input> در بخش‌های آتی این مجموعه آموزشی به صورت مجزا آشنا می‌شوید.

خصوصیت های المان <input>

خصوصیت توضیح
accept نوع فایل های مورد انتظار برای آپلود فایل (فقط برای type=”file”)
alt متن جایگزین برای تصویر (فقط برای type=”image”)
autocomplete با مقدار on یا off مشخص می‌کند آیا تکمیل خودکار باید برای المان فعال باشد یا خیر.
autofocus درج این خصوصیت بولی باعث می‌شود المان پس از لود صفحه به صورت خودکار فوکس را در اختیار داشته باشد.
capture روش ورودی ضبط رسانه برای آپلود فایل (مانند میکروفن، دوربین یا ویدئو) را مشخص می‌کند. (فقط برای type=”file”)
checked درج این خصوصیت بولی باعث می‌شود چک باکس یا رادیو باتن (دکمه رادیویی) از ابتدا تیک خورده باشد. (فقط برای type=”checkbox” و type=”radio”)
dirname درج این خصوصیت با یک نام به عنوان مقدار آن باعث می‌شود جهت المان (چپ به راست یا راست به چپ بودن المان) برای سرور ارسال شود. مقدار این خصوصیت همراه با مقدار ltr یا rtl به صورت جفت dirname/(ltr|rtl) ارسال می‌شود.
disabled درج این خصوصیت بولی باعث می‌شود المان غیرفعال باشد.
form فرم (المان <form>) که المان <input> جاری به آن تعلق دارد را مشخص می‌کند.
formaction نشانی (یا URL) ای را مشخص می‌کند که داده های فرم برای آن ارسال می‌شود. این خصوصیت نسبت به خصوصیت action المان <form> ای که دربرگیرنده المان <input> فعلی است اولویت بالاتری دارد. (فقط برای type=”image” و type=”submit”)
formenctype نحوه یا نوع کدگذاری داده های فرم برای ارسال را مشخص می‌کند. (فقط برای type=”image” و type=”submit”)
formmethod متد HTTP برای ارسال داده های فرم را مشخص می‌کند. (فقط برای type=”image” و type=”submit”)
formnovalidate درج این خصوصیت بولی مشخص می‌کند نباید فرم هنگام ارسال، اعتبارسنجی شود.
formtarget این خصوصیت مشخص می‌کند پس از ارسال فرم، پاسخ دریافتی کجا نمایش داده شود.
height ارتفاع المان را برحسب پیکسل مشخص می‌کند. (فقط برای type=”image”)
list مقدار آی‌دی یک المان <datalist> را مشخص می‌کند که شامل گزینه های از پیش تعیین شده برای المان <input> است.
max مقدار حداکثر (ماکسیمم یا بیشینه) برای عدد، تاریخ و …
maxlength حداکثر طول یا حداکثر تعداد کاراکترهای مجاز برای مقدار المان (مقدار خصوصیت value)
min مقدار حداقل (مینیمم یا کمینه) برای عدد، تاریخ و …
minlength حداقل طول یا حداقل تعداد کاراکترهای مجاز برای مقدار المان (مقدار خصوصیت value)
multiple درج این خصوصیت بولی باعث می‌شود کاربر مجاز باشد چند مقدار را برای المان وارد کند. (فقط برای type=”file” و type=”email”)
name نام کنترل در فرم را مشخص می‌کند. مقدار این خصوصیت همراه با مقدار خصوصیت value به صورت جفت name/value برای سرور ارسال می‌شود.
pattern الگویی که مقدار خصوصیت value باید داشته باشد. از این الگو برای اعتبارسنجی مقدار وارد شده در المان استفاده می‌شود.
placeholder متنی که وقتی هنوز مقداری برای المان وارد نشده است (معمولا به عنوان راهنما برای کاربر) روی کنترل نمایش داده می‌شود.
readonly درج این خصوصیت بولی باعث می‌شود مقدار المان قابل ویرایش یا تغییر نباشد (فقط خواندنی باشد).
required درج این خصوصیت بولی باعث می‌شود تکمیل فیلد پیش از ارسال فرم ضروری باشد. در این حالت وارد کردن مقدار (در مورد چک باکس، تیک زدن) برای ارسال فرم لازم خواهد بود.
size اندازه المان را (برحسب تعداد کاراکتر قابل نمایش) مشخص می‌کند. (فقط در صورت استفاده از مقادیر text, search, tel, url, email و password برای خصوصیت type)
src نشانی (یا URL) تصویر برای دکمه ارسال (فقط برای type=”image”)
step فاصله یا تعداد گام افزایش اعداد در المان را مشخص می‌کند.
type نوع کنترل فرم را مشخص می‌کند. با مقادیر مختلف این خصوصیت در بخش قبلی آشنا شدید.
value مقدار المان را مشخص می‌کند. مقدار این خصوصیت همراه با مقدار خصوصیت name به صورت جفت name/value برای سرور ارسال می‌شود.
width پهنای المان را برحسب پیکسل مشخص می‌کند. (فقط برای type=”image”)

با جزئیات این خصوصیت ها و مقادیر آن‌ها در بخش‌های آتی این مجموعه آموزشی به صورت مجزا آشنا می‌شوید.

بازگشت به فهرست مجموعه آموزشی HTML

امیرحسین شهسواری

عاشق دنیای رایانه و فناوری به خصوص برنامه نویسی هستم؛ یادگرفتن و البته یاد دادن چیزای جالبی که یاد گرفتم باعث خوشحالیم میشه و از اولویت‌های اصلی زندگیم به حساب میاد. از مدیریت و نوشتن در تک دیک هم واقعا لذت می‌برم :)

One thought on “دریافت ورودی از کاربر در فرم های وب – المان <input>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *