تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

عملگرهای حسابی در جاوااسکریپت

در جاوااسکریپت از عملگرهای حسابی (Arithmetic operators) برای انجام محاسبات استفاده می‌شود. این عملگرها براساس مقدار عددی عملوند یا عملوندهای خود یک مقدار عددی را برمی‌گردانند.

بیشتر بخوانید: عملگرها در جاوااسکریپت

از رایج‌ترین و مهم ترین عملگرهای حسابی می‌توان به عملگر جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*) و تقسیم (/) اشاره کرد. مثال زیر نمونه استفاده از یک عملگر حسابی را در جاوااسکریپت نمایش می‌دهد. در این مثال، حاصل تقسیم مقدار متغیر x (یعنی عدد 3) بر عدد 2 که برابر با 1.5 است در کنسول درج می‌شود.

let x = 3;
console.log(x / 2);

فهرست انواع عملگر حسابی در جاوااسکریپت

جدول زیر فهرست عملگرهای حسابی جاوااسکریپت را همراه با توضیح، مثال و نتیجه نمایش می‌دهد. (در این جدول فرض بر اینست که مقدار x برابر با 3 می‌باشد).

نام عملگر حسابی نماد عملگر توضیح مثال مقدار برگشتی مثال
جمع + حاصل جمع دو عملوند را برمی‌گرداند. x + 2 5
تفریق حاصل تفریق عملوند دوم از عملوند اول را برمی‌گرداند. x - 2 1
ضرب * حاصل ضرب دو عملوند را برمی‌گرداند. x * 2 6
تقسیم / حاصل تقسیم عملوند اول بر عملوند دوم را برمی‌گرداند. x / 2 1.5
باقی مانده % باقی مانده تقسیم صحیح عملوند اول بر عملوند دوم را برمی‌گرداند. 11 % 2 1
توان ** حاصل عملوند اول به توان عملوند دوم را برمی‌گرداند. x ** 2 9
5 ** 2 25
افزایش ++ این عملگر یکانی است (یک عملوند دارد) و یک واحد به عملوند خود اضافه می‌کند. اگر عملگر افزایش بعد از عملوند خود قرار بگیرد (برای مثال به صورت x++) ابتدا مقدار فعلی عملوند (در اینجا مقدار فعلی متغیر x یعنی 3) برگردانده می‌شود، سپس مقدار عملوند (در اینجا مقدار متغیر x) یک واحد افزایش می‌یابد. اما اگر این عملگر پیش از عملوند خود قرار بگیرد (برای مثال به صورت ++x) ابتدا مقدار عملوند یک واحد افزایش می‌یابد سپس مقدار جدید آن (در اینجا 4) برگردانده می‌شود. x++ 3
++x 4
کاهش -- این عملگر یکانی است و یک واحد از عملوند خود کم می‌کند. اگر عملگر کاهش بعد از عملوند خود قرار بگیرد (برای مثال به صورت x--) ابتدا مقدار فعلی عملوند (در اینجا مقدار فعلی متغیر x یعنی 3) برگردانده می‌شود، سپس مقدار عملوند (در اینجا مقدار متغیر x) یک واحد کاهش می‌یابد. اما اگر این عملگر پیش از عملوند خود قرار بگیرد (برای مثال به صورت --x) ابتدا مقدار عملوند یک واحد کاهش می‌یابد سپس مقدار جدید آن (در اینجا 2) برگردانده می‌شود. x-- 3
--x 2
منفی این عملگر یکانی است و منفی عملوند خود را برمی‌گرداند. -x -3

بازگشت به فهرست مجموعه آموزشی JavaScript

امیرحسین شهسواری

عاشق دنیای رایانه و فناوری به خصوص برنامه نویسی هستم؛ یادگرفتن و البته یاد دادن چیزای جالبی که یاد گرفتم باعث خوشحالیم میشه و از اولویت‌های اصلی زندگیم به حساب میاد. از مدیریت و نوشتن در تک دیک هم واقعا لذت می‌برم :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *