پسوندهای فایل آغازشده با حرف J

پسوندهایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید از وبسایت FileInfo.com گرفته شده است. برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر راجع به هر پسوند در وبسایت مرجع، کافی است روی لینک آن کلیک کنید.

پسوند فایلنوع فایل
.JJava Source File
.JJAR Archive
.JJPEG Image
.J2CJPEG 2000 Code Stream
.J2IJazz 2 Internet Link File
.J2KJPEG 2000 Image
.J2LJazz Jackrabbit 2 Level File
.J3OjMonkeyEngine 3D Scene
.J6IRicoh Camera Image File
.JAJet Archive
.JACJaStaCry Encrypted File
.JADJava Application Descriptor File
.JAGJagex Data File
.JAMJam STAPL File
.JAMJAM Musical Score
.JAMLine 6 Device Recording
.JAMPS3 Unreal Tournament 3 Mod File
.JAPNonogram Puzzle File
.JAPJapanese Nintendo 64 Game ROM
.JARJava Archive File
.JAR.PACKPack200 Packed Jar File
.JARVISJarvis Subscriber File
.JASCheetah3D Model File
.JASPaint Shop Pro Compressed Graphic
.JASPERJasperReports Data File
.JAVJava Source File
.JAVAJava Source Code File
.JB2JBIG2 Image
.JBCJam STAPL Byte-Code File
.JBEAMBeamNG Vehicle Definition Format
.JBFPaint Shop Pro Browser Cache File
.JBGJoint Bi-level Image Group File
.JBIMotoman Robot Job File
.JBIGJoint Bi-level Image Group File
.JBIG2JBIG2
.JBKJuno Backup File
.JBMPJAmes OS Bitmap Image
.JBRPaint Shop Pro Brushes File
.JCFlashGet Partial Download
.JC!FlashGet Incomplete Download
.JCEKSJCEKS Keystore File
.JCLJCloze File
.JCLICJClic Project File
.JCPJCreator Project File
.JCRNonogram Puzzle File
.JCRYPTJCRYPT File
.JCWJCross File
.JCZLiquid Motion Animation
.JDATJ&ASoft Data File
.JDBSymantec Endpoint Protection Update File
.JDCJDownloader Links File
.JDFAdobe Acrobat Job Definition File
.JEDXilinx JEDEC Programming File
.JEFJanome Embroidery Format
.JETJET Database File
.JFIJPEG File Interchange Image
.JFIFJPEG File Interchange Format
.JG4BigJig Jigsaw Puzzle
.JGCSCSEditPad Custom Syntax Coloring Scheme File
.JGWJPEG World File
.JGZGzipped Javascript File
.JHTMLJava HTML Web Page
.JIADigital Photo Navigator Album
.JICJTAG Indirect Configuration File
.JICJava Icon File
.JIFJPEG Image File
.JIFFJPEG Image File Format
.JIGSAWJigsaw Explorer Save File
.JISJapanese Industry Standard Text
.JKBJedi Knight Bot File
.JKMJAWS Key Map File
.JKSJava Keystore File
.JLJulia Source Code File
.JMFJackhammer Project
.JMPJMP Data File
.JMSMasher Project
.JMTJMatch File
.JMVJnes Movie File
.JMXJMix File
.JNGJPEG Network Graphic
.JNILIBJNI Library
.JNLPJava Web Start File
.JNPJava Web Start File
.JNTWindows Journal File
.JOjo Audio File
.JO-7Zjo Audio File
.JOBWindows Task Scheduler Job File
.JOBMetaCAM Nest Job File
.JOBOPTIONSAdobe Joboptions File
.JOEJOE Document
.JOINEDHJ-Split Data File
.JOYCryENGINE Facial Editor Joystick File
.JP1Japanese (Romaji) Text File
.JP2JPEG 2000 Core Image File
.JPCJPEG 2000 Code Stream File
.JPDJava Process Definition
.JPDJoint PhotoDefiner Image
.JPEJPEG Image
.JPEGJPEG Image
.JPFJPEG 2000 Image
.JPGJPEG Image
.JPG2JPEG 2000 Image
.JPGWJPEG World File
.JPHJProbe Memory Snapshot
.JPNWindows Japanese Noise-Word List File
.JPRJBuilder Project
.JPRFugawi Projection File
.JPSStereo JPEG Image
.JPWWorld File for JPEG
.JPXJPEG 2000 Image File
.JPXJBuilder Project
.JQZJQuiz File
.JRCPCjr Cartridge ROM File
.JRPRINTJasperReports Print File
.JRSExchange Reserve Transaction Log File
.JRTFJAmes OS Rich Text File
.JRXMLJasperReports Layout File
.JRZPSP Game Data File
.JSJavaScript File
.JSJScript Executable Script
.JSDJazer Data File
.JSDAJazer Data File
.JSEJScript Encoded File
.JSFJava Script Command File
.JSFProject64 Joystick File
.JSFLFlash JavaScript File
.JSHJAWS Script Header File
.JSHJsh Script
.JSONJavaScript Object Notation File
.JSONLZ4Compressed Firefox Bookmarks Backup File
.JSPJava Server Page
.JSPAJava Servlet Alias
.JSPFJava Server Page Fragment
.JSPXXML Java Server Page
.JSSJACOsub Subtitle File
.JSSJavaScript Style Sheet File
.JSSJAWS Script
.JSTJnes Save State
.JSTJavaServer Page Document
.JSXExtendScript Script File
.JSXBINBinary ExtendScript Script File
.JSXINCExtendScript Included Script File
.JTJT Open CAD File
.JTBACKUPJust Type Backup File
.JTFJPEG Tagged Interchange Format
.JTPWindows Journal Template
.JTSCyberlink AVCHD Video File
.JTVJRiver TV File
.JTXESE Transaction Log
.JTXXPS Document
.JTXJrju Text File
.JUDEJUDE Project File
.JVSJavaScript Proxy Autoconfig File
.JVSGVideo Surveillance Project
.JWLRoxio Jewel Case File
.JWSJava Workspace Settings File
.JWSJava Web Services File
.JXRJPEG XR Image

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری