واژه‌های آغاز شده با حرف Z

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Zombie زامبی

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری