واژه‌های آغاز شده با حرف T

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Touchscreen صفحه لمسی
Touchpad تاچ پد، ترک پد
Thumbnail تصویر بندانگشتی
Two-Factor Authentication - 2FA تأیید اعتبار دو عاملی
Tablet تبلت
Text editor ویرایشگر متن
Tab key کلید Tab، کلید جهش، کلید جدولی، کلید جدول‌ساز
Trialware امتحان افزار
Turing test تست تورینگ
Trojan تروجان

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری