واژه‌های آغاز شده با حرف L

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Loop حلقه
Linked List لیست پیوندی
Lossy Compression فشرده سازی اتلافی
Login لاگین، ثبت ورود
Logic error خطای منطقی
Laptop, Notebook لپ تاپ، نوت بوک
LIFO اولویت خروج با عنصر تازه وارد

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری