واژه‌های آغاز شده با حرف E

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Encapsulation کپسوله سازی
Enumerated Data Type نوع داده شمارشی
e-book Reader کتاب خوان الکترونیک
Electronic paper, e-paper کاغذ الکترونیک
E Ink جوهر الکترونیک
Emoji ایموجی
Email Spam هرزنامه، اسپم ایمیلی
E-book کتاب الکترونیک
E-commerce تجارت الکترونیک
Microsoft Edge مایکروسافت اج
Emoticon شکلک

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری